head1
frontimg1

Draait uw organisatie of bedrijf niet lekker? Kosten sommige zaken erg veel tijd?
Is er minder geld beschikbaar en wilt u weten hoe het efficiënter kan?
Laat dan eens iemand van buiten naar uw organisatie of bedrijf kijken. Die kijkt er fris tegenaan en biedt, in nauw overleg met u en uw medewerkers, verrassende oplossingen en suggesties.
Lees verder

frontimg2

Zit uw organisatie of bedrijf in een veranderproces? Moeten de zaken opnieuw op de rails gezet worden? En ‘gaat tijdens de verbouwing de verkoop gewoon door’?
Maak dan gebruik van de deskundige hulp en ondersteuning van een interim-manager. Een interim-manager is een tijdelijk leidinggevende. Hij/zij heeft geen verleden en geen toekomst in uw organisatie, is daardoor onafhankelijk, en voert wellicht makkelijker veranderprocessen door dan iemand die zelf nauw bij de organisatie betrokken is. Daarnaast brengt een interim-manager veel kennis en ervaring in uit eerdere opdrachten.
Lees verder

frontimg3

Wilt u, als ondernemingsraad, uw beleid helder formuleren, maar vindt u het moeilijk om hoofd- en bijzaken van elkaar te scheiden en prioriteiten te stellen? Heeft u moeite om goede adviezen uit te brengen aan uw directeur of achterban? Wordt u geconfronteerd met een voorstel tot een ingrijpende wijziging van uw organisatie of bedrijf? Wilt u criteria formuleren om na afloop te beoordelen of de verandering een succes is gebleken?
U bent dan gerechtigd een organisatiedeskundige te raadplegen. Meldt u dit vooraf aan uw werkgever, en gaat deze akkoord, dan vergoedt uw werkgever de kosten.
Lees verder

frontimg4

Vindt u het lastig om de koers van uw bedrijf te bepalen? Verloopt een samenwerking stroperig? U kunt dan natuurlijk extern advies vragen. Maar u kunt ook kiezen voor één of meerdere kort-maar-krachtige bijeenkomst(en) om onafhankelijk strategisch inzicht te verwerven of aan te scherpen. Doel van dergelijke bijeenkomsten is om door terugblikken en vooruitkijken tot concrete afspraken te komen. De invalshoek van deze bijeenkomsten bepaalt u zelf, in overleg met KGM Consult; wij zorgen voor maatwerk.
Lees verder